Election Resources on the Internet:
Presidential and Parliamentary Elections in Ukraine - Results Lookup
   Elections: 
   Totals: 
   Regions: 
   Districts: 
May 25, 2014 Presidential Election Results - Ukraine Totals

 Registered Electors    30,095,028   
 Voters    18,019,504  59.9% 
 Invalid Ballots    244,555  1.4% 

 

Candidate Votes  %

 Petro Poroshenko    9,857,308  54.7 
 Yulia Tymoshenko    2,310,130  12.8 
 Oleh Lyashko    1,500,377  8.3 
 Anatoliy Hrytsenko    989,029  5.5 
 Serhiy Tihipko    943,350  5.2 
 Mykhailo Dobkin    546,138  3.0 
 Vadim Rabinovich    406,301  2.3 
 Olga Bogomolets    345,384  1.9 
 Petro Symonenko    272,723  1.5 
 Oleh Tyahnybok    210,476  1.2 
 Dmytro Yarosh    127,772  0.7 
 Andriy Hrynenko    73,277  0.4 
 Valeriy Konovalyuk    69,569  0.4 
 Yuriy Boyko    35,928  0.2 
 Mykola Malomuzh    23,771  0.1 
 Renat Kuzmin    18,689  0.1 
 Vasyl Kuybida    12,391  0.1 
 Oleksandr Klymenko    10,545  0.1 
 Vasyl Tsushko    10,434  0.1 
 Volodymyr Saranov    6,232  0.0 
 Zoryan Shkiryak    5,021  0.0