Election Resources on the Internet:
Presidential Elections in the Republic of Cyprus - Results Lookup
   Elections:     Districts: 
January 28, 2018 Presidential Election Results - Cyprus Totals

 Registered Electors    550,876   
 Voters    395,949  71.9% 
 Blank and Invalid Ballots    9,338  2.4% 
 Valid Votes    386,611  97.6% 

 

Candidate Votes  %

 Nikos Anastasiadis    137,268  35.5 
 Stavros Malas    116,920  30.2 
 Nikolas Papadopoulos    99,508  25.7 
 Christos Christou    21,846  5.7 
 Giorgos Lillikas    8,419  2.2 
 Andreas Efstratiou    845  0.2 
 Charis Aristeidou    752  0.2 
 Michail Mina    662  0.2 
 Christakis Kapiliotis    391  0.1 

 
 
February 4, 2018 Runoff Election Results - Cyprus Totals

 Registered Electors    550,876   
 Voters    407,475  74.0% 
 Blank and Invalid Ballots    22,951  5.6% 
 Valid Votes    384,524  94.4% 

 

Candidate Votes  %

 Nikos Anastasiadis    215,281  56.0 
 Stavros Malas    169,243  44.0