Election Resources on the Internet:
Presidential Elections in the Republic of Cyprus - Results Lookup
   Elections:     Districts: 
February 17, 2013 Presidential Election Results - Cyprus Totals

 Registered Electors    545,491   
 Voters    453,534  83.1% 
 Blank and Invalid Ballots    12,278  2.7% 
 Valid Votes    441,256  97.3% 

 

Candidate Votes  %

 Nikos Anastasiadis    200,591  45.5 
 Stavros Malas    118,755  26.9 
 Giorgos Lillikas    109,996  24.9 
 Georgios Charalampous    3,899  0.9 
 Praxoula Antoniadou Kyriakou    2,678  0.6 
 Makaria Antri Stylianou    1,898  0.4 
 Lakis Ioannou    1,278  0.3 
 Solon Grigoriou    792  0.2 
 Kostas Kyriakou (Outopos)    722  0.2 
 Andreas Efstratiou    434  0.1 
 Loukas Stavrou    213  0.0 

 
 
February 24, 2013 Runoff Election Results - Cyprus Totals

 Registered Electors    545,493   
 Voters    445,009  81.6% 
 Blank and Invalid Ballots    32,777  7.4% 
 Valid Votes    412,232  92.6% 

 

Candidate Votes  %

 Nikos Anastasiadis    236,965  57.5 
 Stravos Malas    175,267  42.5